Privatumo politika

Aš, Ramūnas Bruzgys, rūpinuosi Jūsų informacijos apsauga ir laikausi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Prašau atidžiai perskaityti šią privatumo politiką.

1. PRIVATUMO POLITIKA

Mano privatumo politika atsakys į svarbiausius klausimus apie tai, kaip aš renku, naudoju ir saugau informaciją apie Jus. Jei turite klausimų, aš visada pasirengusi Jums padėti, kaip aprašyta toliau.

Prašau atidžiai perskaityti mano Privatumo politiką.

 

Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip aš renku, naudoju ir saugau informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, aš esu pasirengusi Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 15 dalyje. Prašau atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „aš“ forma šiame pranešime reiškia mano Veiklą, kaip nurodyta šio pranešimo 2 skyriuje.

 

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Aš esu: Ramūnas Bruzgys

Mano adresas:  Gedimino pr. 7, P.D. 22, Vilnius 01002

 

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Aš teikiu viešą prieigą prie interneto svetainės https://spauskcia.lt (toliau – „Svetainė“), ją palaikome, tobuliname ir užtikriname jos saugą. Taip pat, administruojame socialinių tinklų (Facebook, LinkedIn,Instagram, YouTube ir pan.) paskyras (toliau – Socialinių tinklų paskyros).

Jūs, naršydami mano Svetainę ar Socialinių tinklų paskyras, sudarote su manimi sutartį, kuria gaunate prieigą prie Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros turinio ir sutinkate su teisės aktų nustatytomis jos naudojimo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant autorinių teisių sąlygomis ir šiame informaciniame pranešime pateikiamomis asmens duomenų apsaugos bei privatumo sąlygomis.

 

Man reikia rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus siekiant:

 • valdyti, tobulinti ir optimizuoti mano Svetainę, Socialinių tinklų paskyras ir jų vartotojų patirtį;
 • atsakyti į Svetainės ir Socialinių tinklų paskyrų lankytojų paklausimus, pasiūlymus, teikti techninę pagalbą;
 • laikytis teisinių įsipareigojimų, spręsti bet kokius ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar trečiosiomis šalimis, ir įgyvendinti savo teises, atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Mano ar tarp Mano ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių;
 • suprasti naršymo tendencijas, įvertinti Mano auditorijos dydį ir naudojimo modelius, suprasti Mano vartotojų norus, pageidavimus;
 • pagerinti Svetainės veikimą ir išvaizdą, kurti naujas funkcijas ir funkcionalumą.

 

Kokią informaciją jūs renkate, naudojate ir saugote apie mane?

Kai naršote Svetainėje ar mano administruojamose Socialinių tinklų paskyrose, Aš galiu naudoti technologijas (Jūsų naršyklės Svetainei pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.), kurios automatiškai surenka:

 • Naudojimo duomenis: Kai įeinate į Svetainę, Aš galiu automatiškai surinkti tam tikrus duomenis apie jūsų prieigą prie Svetainės ir jos naudojimą (pvz., įėjimo ir išėjimo nuorodų URL, turinys ir puslapiai, prie kurių Jūs prisijungiate Svetainėje, prieigos datos ir laikai ir pan.);
 • Informaciją apie įrenginį: Kai įeinate į Svetainę, Aš galiu automatiškai rinkti informaciją apie Jūsų įrenginį ir interneto ryšį (pvz., IP adresus, naudojamo kompiuterio ar mobiliojo prietaiso tipą, operacinės sistemos versiją, įrenginio identifikatorių, naršyklės tipą, kalbą ir pan.).

 

Kai savo iniciatyva pasinaudojate Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros funkcionalumu (formomis), skirtu pateikti Man paklausimus ar pasiūlyti Man sudaryti sutartis su Jumis, arba parašote žinutę Svetainėje ar Socialinio tinklo paskyroje nurodytais kontaktiniais elektroninio pašto adresais, renkami šie Jūsų duomenys:

 • identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, įmonė ir pan.);
 • kontaktiniai duomenys (el.pašto adresas ir pan.);
 • atitinkamos sutarties rūšies sudarymui reikalingi papildomi duomenys, jei siūlysite sudaryti sutartį (pvz.: gimimo datą, gyvenamos vietos adresą ir pan.);
 • bet kokie kitokie Jūsų iniciatyva pateikti duomenys, kuriuos Jūs laikote reikšmingais teikiamo paklausimo ar pasiūlymo kontekste.

 

Ar renkatės jautrią asmeninę informaciją?

Ne.

 

Ar naudojate slapukus?

Kai prisijungiate prie Svetainės ar Socialinio tinklo profilio, galiu išsiųsti vieną ar kelis slapukus – mažus tekstinius failus, kuriuose yra raidžių ir skaitmenų simbolių eilutė. Aš naudoju nuolatinius slapukus.  Nuolatinis slapukas lieka uždarius žiniatinklio naršyklę ir gali būti naudojamas Jūsų žiniatinklio naršyklėje tolesniuose apsilankymuose Svetainėje. Nuolatiniai slapukai gali būti pašalinti per Jūsų naudojamos žiniatinklio naršyklės nustatymus. Peržiūrėkite savo žiniatinklio naršyklės naudojimo gidą, kad sužinotumėte tinkamą būdą keisti slapukų nustatymus.

Slapukai yra techninė priemonė šio pranešimo 4 skyriuje nurodytai techninei naršymo informacijai rinkti automatiniu būdu. Aš naudoju tik analitinius slapukus, kad galėčiau matyti Mano Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros lankomumo statistiką, Jus dominančias temas ir galėčiau pasiūlyti kokybišką, Jums aktualiausią informaciją.

Mano naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimasSlapuko tikslasSlapuko naudojimo terminasNaudojami duomenys
_gaAnalitinis „Google Analytics“ slapukas, naudojamas lankytojams atskirti, vartotojo veiksmams svetainėje sekti2 metaiVartotojo veiksmai svetainėje (asmens duomenys nerenkami)
_gatAnalitinis „Google Analytics“ slapukas, naudojamas informacijai apie vartotojų elgseną svetainėje rinkti1 min.Vartotojo veiksmai svetainėje (asmens duomenys nerenkami)
_gidAnalitinis „Google Analytics“ slapukas, renkantis statistinę informaciją apie vartotoją24 val.Slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui iD pagal savo apskaitą
_frSlapukas, skirtas rinkodaros tikslams.3 mėnesiaiVartotojo veiksmai svetainėje (asmens duomenys nerenkami)

 

Kokią informaciją turėčiau pateikti jums ir kodėl?

Kaip Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros lankytojui, Jums nereikia Man pateikti jokios informacijos. Visa techninė informacija automatiškai surenkama naudojant standartines žiniatinklio naršymo technologijas (Jūsų naršyklės Svetainei pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.).

Jei pageidausite pasinaudoti Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros funkcionalumu (formomis), skirtu pateikti Man paklausimus ar pasiūlyti Man sudaryti sutartis su Jumis, arba Svetainėje nurodytais kontaktiniais elektroninio pašto adresais, Jūs turėtumėte nurodyti savo:

 • identifikacinius duomenis (vardas, pavardė, įmonė ir pan.)
 • kontaktinius duomenis (el.pašto adresas ir pan.)
 • atitinkamos sutarties rūšies sudarymui reikalingus papildomus duomenis, jei siūlysite sudaryti sutartį.

Jūs taip pat turite galimybę savo nuožiūra pateikti papildomus duomenis, kuriuos laikote reikšmingais paklausimui ar pasiūlymui sudaryti sutartį. Nepateikus tam tikros informacijos, kuri man yra reikalinga tinkamai atsakyti į Jūsų paklausimą, aš galiu Jūsų paprašyti šią informaciją pateikti.

 

Kokia informacija apie mane renkate iš kitų šaltinių ir iš kur?

Aš nerenku jokių Svetainių ir Socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenų iš kitų šaltinių.

Kodėl jums teisiškai leidžiama rinkti mano informaciją?

Aš teisėtai renku informaciją apie jus, nes:

 • Man reikia jūsų informacijos, kad galėčiau teikti prieigą prie Svetainės, t. y. Įvykdyti mano susitarimą ir leisti naršyti Mano Svetainėje pagal Jūsų pageidavimą, o taip pat, kad galėčiau atsakyti į Jūsų iniciatyva pateikiamus paklausimus, pasiūlymus dėl Mano teikiamų paslaugų (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
 • Jūs sutikote, kad tvarkyčiau Jūsų asmens duomenis savo iniciatyva pateikdamas man paklausimą, prašymą, skundą, kai tai nėra susiję su mano teikiamomis paslaugomis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas);
 • Man reikia jūsų informacijos, kad būtų laikomasi mano teisinių įsipareigojimų, išspręstume visus ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar kitomis šalimis, ir užtikrintume savo teises, atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Mano arba tarp Mano ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
 • Man reikalinga jūsų informacija, siekiant patobulinti mano Svetainę ir jos naudotojų patirtį (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Ar naudosite Mano asmens duomenis automatiniam sprendimų priėmimui arba Mano profiliavimui?

Ne.

Su kuo dalinsitės Mano asmens duomenimis?

Galiu atskleisti jūsų asmeninius duomenis:

 • Pirkėjui ar kitam Mano teisių perėmėjui, kai susijungimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, reorganizavimo, likvidavimo ar kitokio pardavimo ar perdavimo ar dalies Mano organizacijos turto, tęstinumo ar bankroto, likvidavimo ar panašaus proceso metu, atveju, Mano turimi Jūsų asmens duomenys yra tarp perduoto turto;
 • Mano draudikams ir (arba) profesionaliems patarėjams, kiek tai yra pagrįstai reikalinga, norint įgyti ar išlaikyti draudimo apsaugą, valdyti riziką, gauti profesionalų patarimą ar teisinių reikalavimų įtvirtinimą, vykdymą ar gynimą, tiek teismo procesuose, tiek administracine ar ne teismo tvarka;
 • Mano paslaugų tiekėjams ar rangovams, kiek tai yra pagrįstai reikalinga Svetainės ir Socialinių tinklų paskyrų prieigos teikimui, palaikymui, kūrimui ir saugumo užtikrinimui;
 • tiekėjams, partneriams ir pan., kai tai reikalinga paklausimui išnagrinėti;
 • Mano veiklą audituojančioms bendrovėms ir/ar valdžios institucijoms;
 • Mano organizacijos steigėjams.

Aš taip pat galiu atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei toks atskleidimas yra būtinas norint laikytis Man taikomų teisinių įpareigojimų, teisinių pretenzijų nustatymui, vykdymui ar gynimui, tiek teismo procesuose, tiek administracinėse ar neteisminėse procedūrose.

Ar Mano asmens duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų?

Ne.

Kaip ilgai saugosite informaciją apie Mane?

Jūsų pateiktų paklausimų, pasiūlymų informaciją saugau Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais dokumentų saugojimo terminais.

Techninė automatiškai renkama Informacija apie lankytojo įrenginį (-ius) ir naršymą saugoma kaip nurodyta šios politikos 6 punkte esančioje lentelėje.

Kokios mano teisės?

Jūs turite šias teises asmens duomenų apsaugos srityje:

 • pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • pateikti prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mano intereso, kai atitinkami duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mano interesų, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves ar teisėtus interesus;
 • pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus:
 • kai duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mano interesų, Jūs prieštaraujate tokiam duomenų tvarkymui, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra reikalingas siekiant pareikšti teisinius reikalavimus arba gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;
 • be teisėto pagrindo tvarkomus Jūsų duomenis.
 • pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą:
 • kai prašoma ištaisyti klaidingus duomenis – laikotarpiui, kol nustatytos klaidos nebus ištaisytos;
 • pareiškus prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mano intereso, kol nebus išnagrinėtas Jūsų prieštaravimas ir priimtas Mano sprendimas dėl tolimesnio jų tvarkymo;
 • kai Man asmens duomenys nebereikalingi, bet jie reikalingi Jums siekiant pareikšti teisinius reikalavimus ar gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;
 • bet kokių duomenų, tvarkomų be teisinio pagrindo, kai Jūs nepageidaujate jų ištrynimo.
 • ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą Mano veikloje;
 • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jei norite pasinaudoti žemiau nurodytomis Jūsų teisėmis, prašau kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 15 skyriuje. Prašau atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

2. KONTAKTAI

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip aš renku, naudoju ir saugau duomenis apie Jus, aš esu pasirengusi Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašau kreiptis el. paštu ramunas@spauskcia.lt

3. JŪSŲ TEISĖS

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašau kreiptis mano nurodytais kontaktais. Prašau atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys:

 • Pateikti prašymą atskleisti apie Jus turimą informaciją;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mano Veikloje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą veiklos sritį;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.